Aihearkisto: KUVAT

Purenta-alueen fysioterapia

Purenta-alueen, TMD- fysioterapia keskittyy purennan ja siihen läheisesti liittyvien alueiden hoitoon. Ota yhteyttä: Silja Nasi tai Eija Saarinen.

Purentaelimen toimintahäiriöillä (TMD, temporomandibular disorders) tarkoitetaan purentalihas-ja leukanivelalueen lihas- ja nivelperäisiä oireita. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä. Leukanivelperäiset vaivat voivat myös pitää oranpyörämäisesti yllä erilaisia niskan ja pään kipu-ja särkytiloja sekä nivelten virheasentoja. Yleisiä oireita ovat leukanivelten äänet, päänsäryt, kasvokivut, korvaoireet:kipu, tinnitus tai korva lukossa. Leukanivelen toimintahäiriö voi aiheuttaa myös oireita nielun alueella sekä niska-hartia-alueen kipuja.

Syitä ja altistavia tekijöitä on monia, mm purentavirheet, hampaiden narskuttelu tai yhteen pureminen, stressi, reumasairaudet, fibromyalgia, vammat.

 

Purentafysiologisen hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito lähtee aina potilaan yksilöllisistä ongelmista ja vaivojen ja niistä aiheutuvien haittojen vaikeusasteesta. Etenkin vaikeimmissa tapauksissa hoitojen yhdistämisellä saadaan paremmat tulokset kuin yksittäisellä hoidolla.

Purentaa arvioidessa fysioterapeutti voi nähdä karkeat purentavirheet, hammaslääkäri tekee purennan tarkemman tarkastuksen huomioiden myös purentafysiologiset näkökulmat ja purennan tasapainon. Alkuvaiheen hoitoon kuuluvat tarvittaessa (esim. hampaiden narskuttelijat) purentakiskot, jotka rentouttavat purentalihaksia ja säästävät hampaiden pintaa kulumisesta aiheutuneista vaurioista sekä suojaavat suun limakalvoja. Hammaslääkäri tekee purentakiskoja sekä lihas-, että nivelperäisten vaivojen hoitoon. Fysioterapeutin ja hammaslääkärin toteuttamat purentaelinfysiologian hoitotoimenpiteet mahdollistavat hyvän purentaelinfysiologisen hoidon.