Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

-vauvaterapia
-lasten ja nuorten neurologinen terapia
-aikuisten neurologinen terapia

Neurologinen fysioterapia kohdistetaan asiakkaan lähtökohtien mukaisesti. Tärkeintä on asiakkaan kokema toimintakyky, voimavarat ja rajoitteet.