TMD-fysioterapia eli purenta-alueen fysioterapia

 

Purentaelimen toimintahäiriöillä (TMD, temporomandibular disorders) tarkoitetaan purentalihas-ja leukanivelalueen lihas- ja nivelperäisiä oireita. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä. Leukanivelperäiset vaivat voivat myös pitää oranpyörämäisesti yllä erilaisia niskan ja pään kipu-ja särkytiloja, sekä nivelten virheasentoja.

Mitä oireita yleensä esiintyy?

  • leukanivelten äänet
  • leukanivelten ja purentalihasten kivut
  • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
  • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
  • päänsärky
  • kasvojen kivut ja korvakipu
  • tinnitus
  • äänen tuoton ongelmat
  • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
  • kurkun kiristys
  • nielemisvaikeudet
  • palakurkusssa
  • lihassäryt ja säteilevät kivut niskoissa ja hartiossa.

 

Altistavia tekijöitä purentaelimen toimintahäiriölle ovat mm:

  • purentavirheet (avo-, risti-, kärki- ja syväpurenta)
  • hampaiden narskuttelu (bruksismi)
  • stressi (hampaiden pureminen yhteen)
  • reumasairaudet
  • fibromyalgia
  • pään ja niskan vammat ja iskut (whiplash)
  • ryhtivirheet
  • leukaluun murtumat

Oireita pahentavia tekijöitä:

Omat tavat ja tottumuksetkin voivat aiheuttaa vaivoja. Narskutus ja hampaiden yhteen pureminen, poskien tai kynsien pureskelu sekä liiallinen purukumin jauhaminen kipeyttävät purentaelimistöä.

  • purukumin jauhaminen
  • pureskelu
  • ruokailu
  • salakavala päiväsaikainen hampaiden yhteen pureminen (stressi)
  • tavat ja tottumukset esim. kynien tai kynsien pureskelu
  • yönarskuttelu
  • kielen painaminen hampaita vasten

Hammashoito toimenpide voi aiheuttaa myös ongelmia: suun pitäminen pitkään auki, liian korkea paikka hampaassa, uudet kruunut ja huonosti istuvat tai uudet proteesit saattavat olla purentaelimen kiputilan taustalla.
Alle kouluikäisen purentaelimen vaivoja selviteltäessä vanhemmilta kysytään peukalon tai tutin imemisestä, kynsien pureskelusta ja purukumin käytöstä. Pikkulasten hampaiden narskutus voi liittyä hampaiston ja leukojen kehitykseen. Se loppuu aikanaan eikä vaadi hoitoa, ellei lapsella on muita purentaelimen toimintahäiriöön viittaavia oireita.

Fysioterapia purentaelimille (TMD)

 

Purentafysiologisen hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito lähtee aina potilaan yksilöllisistä ongelmista ja vaivojen ja niistä aiheutuvien haittojen vaikeusasteesta. Etenkin vaikeimmissa tapauksissa hoitojen yhdistämisellä saadaan paremmat tulokset kuin yksittäisellä hoidolla.

Tarvittaessa lääkäri täydentää diagnoosia kuvantamistutkimuksilla (rtg, orthopantomografia,MRI..). Tutkimustilanteessa katsotaan asiakkaan ryhtiä ja asennonhallintaa, sekä leukanivelten liikkuvuutta että toiminnallisuutta. Alaselän, pään ja niskan asento vaikuttavat leukanivelen asentoon ja toiminnallisuuteen sekä hammaskontaktiin purennassa. Fysioterapiassa keskitytään myös selkärangan liikkuvuuteen, asentoon ja toiminnallisuuteen sekä rintarangan yläaukeaman (niskahartia, rintakehä, olkapäät, solisluut, kylkiluut) mahdolliseen jäykistymisiin ja virheasentoihin. Ryhdikäs istuma-asento luo pohjan leukanivelen toiminnallisuudelle ja asennolle.

Leukanivelten liikkuvuutta arvioidaan istuen ja selinmakuulla. Purentaelinten ja niihin vaikuttavien lihasten tutkimista tehdään selinmakuulla, joko suunulkoisesti tai -sisäisesti. Lihaskireyksiä ja leukanivelen toimintaa arvioidaan suun ja hampaiden kautta tehtävillä jousto- ja liikemobilisaatiolla.

Lihasspasmeja rentoutetaan hieronnalla, kevyellä venyttelyllä sekä jännitys-rentous menetelmillä. Liikerajoituksissa ja virheellisissä liikekaavoissa fysioterapeutti tekee leukanivelien liikkeitä parantavia mobilisaatioita ja harjoitteita. Asiakkaalle ohjataan omat kotiharjoitukset, joita kontrolloidaan.

Yhteistyössä oman hammaslääkärin kanssa

 

Purentaa arvioidessa fysioterapeutti voi nähdä karkeat purentavirheet, hammaslääkäri tekee purennan tarkemman tarkastuksen huomioiden myös purentafysiologiset näkökulmat ja purennan tasapainon.

Alkuvaiheen hoitoon kuuluvat tarvittaessa (esim. hampaiden narskuttelijat) purentakiskot, jotka rentouttavat purentalihaksia ja säästävät hampaiden pintaa kulumisesta aiheutuneista vaurioista sekä suojaavat suun limakalvoja.

Hammaslääkäri tekee purentakiskoja sekä lihas-, että nivelperäisten vaivojen hoitoon. Kiskohoidoista tavallisin on stabilaatiokisko, mitä käytetään yleensä öisin.Kiskohoidot ovat usein pitkäkestoisia, on tavallista, että ensimmäinen kontrollikäynti on esim. kuukauden kuluttua. Fysioterapeutin ja hammaslääkärin toteuttamat purentaelinfysiologian hoitotoimenpiteet mahdollistavat hyvän purentaelinfysiologisen hoidon.

Kroonisissa/kroonistuvissa kiputiloissa suositellaan moniammatillista lähestymistapaa. Kipupoliklinikan tai lääkärin konsultaatiot ovat silloin tarpeellisia.

Lähteet: Tuija Mänttärin kurssista 2009, fysioterapia purentaelimen toimintahäiriöissä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

NeuroPirkot Oy (2563860-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Niina Samelin
0440 619 552
neuropirkot@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

NeuroPirkot Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

NeuroPirkot Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
neuropirkot@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna