Neurologinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Purenta-alueen fysioterapia

NeuroPirkot Oy

 

NeuroPirkot Oy on perustettu Hämeenlinnassa vuonna 2013. Yrityksen perustajilla Niina Samelinilla sekä Silja Nasilla on yhteenlaskettuna vuosikymmenten kokemus alalta. Yrittäjien lisäksi yritys työllistää tällä hetkellä yhden fysioterapeutin. 

Meidän toiminta- ajatuksena on tarjota asiakkaille ammattitaitoista, monipuolista ja naurattavaa kuntoutusta asiakaslähtöisesti. Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti, jotta pystymme tarjoamaan kehittyvää ja uudistuvaa fysioterapiaa.

Toimialueemme kattaa Hämeenlinnan lisäksi Forssan,  Tammelan, Janakkalan sekä Hattulan alueet. Voit tulla meidän keskustan toimipisteeseen, tai pyytää meidät paikan päälle. Teemme kotikäyntien lisäksi yhteistyötä alueen koulujen sekä työpaikkojen kanssa. 

Tutustu täältä toimitiloihimme » 

 

 

Yhteystiedot:

Niina Samelin  
0440 619 552


Silja Nasi 
040 5535 753  

en vastaa puhelimeen työn ohessa, jätä tekstiviesti

Nettiajanvaraus tästä » 


Eija Saarinen  
040 6694 584


Monipuoliset palvelut

 

Osaamisemme korostuu neurologisessa fysioterapiassa, sekä psykofyysisessa fysioterapiassa. Hoidot ja terapia on suunnattu kaikenikäisille vauvasta vaariin.

Meiltä saat Foot Balance Medical pohjallisia, purenta-alueen fysioterapiaa sekä Voice Massagea ja fysioterapeuttista osaamista monissa elämän tilanteissa.

Olemme sinun apunasi, kun tarvitset tukea liikkumisen ja toimintakyvyn kanssa.

 

Tule meille fysioterapiaan

 

Autamme sinua pääsemään eroon vaivoistasi. Käytössämme on kolme harjoitussalia, sekä useita hoitohuoneita. Hyvissä ja uusissa tiloissamme on turvallista ja helppoa liikkua avustetusti. 

Kouluttaudumme jatkuvasti, jotta sinä saat aina mahdollisimman laadukasta ja parasta fysioterapiaa vaivaan kuin vaivaan. Haluamme olla yksi Hämeenlinnan alueen kehittyvistä palveluntarjoajista vielä vuosienkin kuluttua.

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse sekä sähköpostilla. Mikäli haluat varata ajan tai peruuttaa jo varatun ajan niin olethan yhteydessä suoraan omaan terapeuttiisi. Emme vastaa puhelimeen asiakashoidon yhteydessä, joten jätäthän ystävällisesti viestin vastaajaan niin palaamme suuntaasi.

 

  

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

NeuroPirkot Oy (2563860-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Niina Samelin
0440 619 552
neuropirkot@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

NeuroPirkot Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

NeuroPirkot Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
neuropirkot@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna